รายชื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สามารถยื่นขอผ่านระบบ e-License (จำนวน 572 มาตรฐาน)

ลำดับ เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐาน กลุ่มงาน
1 20-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม 1
2 24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย 1
3 50-2548 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก 1
4 71-2532 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี 1
5 76-2517 ลวดหนามเคลือบสังกะสี 1
6 95-2540 ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง 1
7 107-2533 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง 1
8 113-2526 ตะปูเหล็กหัวกลมแบน 1
9 138-2535 ลวดผูกเหล็ก 1
10 194-2535 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 1
11 208-2521 ลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี 1
12 248-2531 ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง 1
13 249-2540 ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวต่อด้วยเกลียว 1
14 256-2540 ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา 1
15 276-2532 ท่อเหล็กกล้า 1
16 277-2532 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี 1
17 284-2530 อะลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ 1
18 348-2540 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ 1
19 349-2548 เหล็กลวดคาร์บอนสูง 1
20 382-2531 ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นปีกผีเสื้อ 1
21 383-2529 ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง 1
22 404-2540 ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว 1
23 420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง 1
24 427-2531 ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ 1
25 431-2529 ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก 1
26 432-2529 ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบลิ้นยกสำหรับใช้งานทั่วไป 1
27 514-2531 เชือกลวดเหล็กกล้า 1
28 528-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป 1
29 593-2530 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง 1
30 659-2529 เหล็กฉากเจาะรู 1
31 728-2530 เหล็กลวดเปียโน 1
32 737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต 1
33 744-2530 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียม 1
34 747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต 1
35 778-2531 โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้ 1
36 863-2532 โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง 1
37 918-2535 อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน 1
38 943-2533 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต 1
39 1006-2558 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับงานอุณหภูมิและทนการกัดกร่อนทั่วไป 1
40 1128-2535 แผ่นเหล็กมุงหลังคา 1
41 1146-2536 ชุดล้อสำหรับประตูและหน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม 1
42 1220-2541 ชุดประตูทนไฟแบบบานเปิด 1
43 1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (แก้ไขครั้งที่ 2) 1
44 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น 1
45 1288-2538 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูเหล็กกล้าขึ้นรูปเย็น 1
46 1303-2538 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ 1
47 1378-2539 เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่น 1
48 1390-2539 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน 1
49 1413-2540 ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบลิ้นหุ้มยางสำหรับงานประปา 1
50 1439-2558 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับหม้อน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำยวดยิ่ง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องควบแน่น 1
51 1479-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป 1
52 1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ  1
53 1501-2552 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล 1
54 1651-2541 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : วงกบเหล็กกล้า 1
55 1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบสำหรับงานท่อ 1
56 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 1
57 1999-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 1
58 2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ 1
59 2012-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป 1
60 2060-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ 1
61 2107-2544 หัวดับเพลิงไม่มีประตูน้ำ 1
62 2131-2545 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี : แผ่นม้วนและแผ่นตัด 1
63 2133-2545 ท่อเหล็กกล้าอ่อนเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟฟ้า 1
64 2140-2546 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์ 1
65 2223-2558 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าคุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป 1
66 2253-2548 ข้อต่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน 1
67 2676-2558 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับใช้งานทั่วไป 1
68 2689-2558 ท่อเหล็กกล้าไร่สนิมออสเทไนต์สำหรับโครงสร้างงานตกแต่ง 1
69 2753-2559 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น เคลือบอะลูมิเนียมร้อยละ 55 ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี 1
70 12-2530 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ 2
71 15 เล่ม 1-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม  1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ 2
72 18-2529 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนลูกฟูก 2
73 38-2531 กระเบื้องดินเผาโมเสก 2
74 54-2558 กระจกแผ่น 2
75 57-2560 คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก 2
76 58-2560 คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก 2
77 59-2561 อิฐคอนกรีต 2
78 60-2560 คอนกรีตบล๊อกเชิงตันรับน้ำหนัก 2
79 63-2523 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 2
80 77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ 2
81 79-2529 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่ 2
82 80-2550 ปูนซีเมนต์ผสม 2
83 81-2548 ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน 2
84 125-2529 ข้อต่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร 2
85 126-2548 ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน 2
86 128-2560 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ 2
87 133-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว 2
88 153-2540 อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก 2
89 158-2518 กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 2
90 178-2549 แผ่นไม้อัด 2
91 188-2547 ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง 2
92 192-2549 บานประตูแผ่นไม้ประกอบ 2
93 213-2560 คอนกรีตผสมเสร็จ 2
94 219-2552 แผ่นยิปซัม 2
95 224-2533 ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ 2
96 319 เล่ม 2-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว 2
97 353-2532 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู 2
98 378-2531 กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น 2
99 379-2556 กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น 2
100 396-2549 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ 2
101 397-2524 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง 2
102 398-2537 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง 2
103 399-2524 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น 2
104 436-2525 ตู้เหล็กเก็บบัตรดัชนี 2
105 437-2529 ตู้นิรภัยกันไฟแบบประตู 2
106 442-2525 แผ่นฝอยไม้ซีเมนต์อัดชนิดใช้งานทั่วไป 2
107 445-2530 คอนกรีตบล็อกกลวงสำหรับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป 2
108 486-2527 ใยแก้ว 2
109 487-2526 แผ่นใยแก้ว 2
110 504-2527 วงกบและกรอบบานไม้สำหรับประตูและหน้าต่าง 2
111 518-2527 ตู้เหล็กเก็บเอกสารกันไฟแบบลิ้นชัก 2
112 535-2556 กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 2
113 547-2541 อิฐทนไฟไฟร์เคลย์ 2
114 548-2541 อิฐทนไฟอะลูมินาสูง 2
115 576-2546 แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต 2
116 596-2531 กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียมชนิดอัดรีด 2
117 598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง 2
118 621-2529 ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร 2
119 622-2529 ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป 2
120 660-2529 บันไดอะลูมิเนียม 2
121 756-2535 กุญแจลูกบิด 2
122 757-2531 กุญแจคล้องสายยู 2
123 759-2531 บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง : บานพับสองปีก 2
124 770-2533 ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า 2
125 791-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ 2
126 792-2554 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ 2
127 794-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งยอง 2
128 795-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย 2
129 796-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถชำระล้าง 2
130 797-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำ 2
131 826-2531 กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น 2
132 827-2531 คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น 2
133 828-2546 ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ 2
134 849-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน 2
135 854-2536 อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชาม 2
136 862-2532 บานพับสำหรับหน้าต่าง : บานพับปรับมุมชนิดฝืด 2
137 876-2547 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ 2
138 878-2537 แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง 2
139 880-2560 กระจกโฟลตใส 2
140 965-2560 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 2
141 971-2533 เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ 2
142 1012-2533 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ 2
143 1020-2533 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงานปรับได้ 2
144 1052-2534 ชุดระบายน้ำหลังคา 2
145 1053-2534 ชุดระบายน้ำพื้น 2
146 1057-2549 ปูนยิปซัมผสม 2
147 1093-2542 วาล์วขับล้างสำหรับโถส้วม 2
148 1094-2542 วาล์วขับล้างสำหรับโถปัสสาวะชาย 2
149 1101-2535 อุปกรณ์ช่วยปิดประตูสำหรับประตูบานผลักสองทาง 2
150 1107-2535 แผ่นไม้อัดเคลือบพลาสติกสำหรับแบบหล่อคอนกรีต 2
151 1164-2559 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า วัสดุถมไม่เกิน 3.0 m 2
152 1165-2559 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมน้อยกว่า 0.6 m 2
153 1166-2559 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 m ถึง 3.0 m 2
154 1183-2536 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : โต๊ะทำงานเหล็กกล้า 2
155 1187-2555 ฝักบัวอาบน้ำ 2
156 1188-2536 ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ 2
157 1189-2536 ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ 2
158 1193-2536 บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ 2
159 1222-2560 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น 2
160 1225-2537 ท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ 2
161 1226-2537 ฝาและขอบท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ 2
162 1231-2558 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกฉนวน 2
163 1237-2537 ฝาและขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ 2
164 1253-2537 เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : เก้าอี้โลหะ 2
165 1277-2555 ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม 2
166 1278-2555 ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 2
167 1282-2538 สะดือสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 2
168 1284-2560 ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ 2
169 1316-2538 ชั้นโลหะ 2
170 1326-2539 เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า 2
171 1344-2560 กระจกโฟลตสีตัดแสง 2
172 1345-2558 กระจกแผ่นสีตัดแสง 2
173 1368-2539 ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา 2
174 1377-2555 ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 2
175 1395-2554 บล็อกแก้วกลวง 2
176 1407-2540 กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน 2
177 1424-2540 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ฉากกั้นห้อง 2
178 1427-2540 กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 2
179 1494-2541 เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน 2
180 1495-2541 เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน 2
181 1496-2541 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ชุดตู้เหล็กเลื่อน 2
182 1497-2548 ชุดหัวฉีดชะล้าง 2
183 1505-2541 ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ 2
184 1510-2541 แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ 2
185 1732-2558 กระจกเงา 2
186 1776-2560 มอร์ตาร์สำหรับฉาบ 2
187 2035-2543 คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นสำหรับงานหนัก 2
188 2065-2544 วาล์วขับล้างสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ 2
189 2066-2552 ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ 2
190 2067-2552 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ 2
191 2115-2545 ไม้พื้นอัดซ้อนเคลือบผิวสำเร็จ 2
192 2135-2545 เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต 2
193 2147-2546 ก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ 2
194 2148-2546 ก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ 2
195 2149-2546 ก๊อกน้ำติดผนังสำหรับห้องน้ำ 2
196 2203-2558 กระจกลวดลาย 2
197 2316-2549 เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง 2
198 2423-2552 ไม้ยางพาราแปรรูป 2
199 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก 2
200 2594-2556 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 2
201 2595-2556 ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ 2
202 2600-2556 กระเบื้องหินขัดชั้นเดียว 2
203 2601-2556 คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ 2
204 2619-2556 กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบสำหรับมุงหลังคา 2
205 2672-2558 กระจกสะท้อนแสง 2
206 2701-2559 ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าท์  2
207 2702-2559 ลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต 2
208 2703-2559 กาวซีเมนต์ 2
209 2735-2559 มอร์ตาสำหรับฉาบคอนกรีตบล็อกมวลเบา 2
210 2737-2559 กระจกอบแข็งด้วยความร้อน 2
211 92-2536 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง 3
212 127-2536 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น 3
213 205-2530 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแขวนเพดาน 3
214 366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
215 572-2528 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว 3
216 710-2530 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ 3
217 812-2558 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
218 870-2532 เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
219 934-2558 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 3
220 1030-2552 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการทดสอบ 3
221 1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
222 1155-2557 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ 3
223 1195-2536 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
224 1389-2559 เครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 3
225 1462-2548 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย 3
226 1463-2556 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 3
227 1509-2547 กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
228 1516-2549 เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
229 1529-2541 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องลดความชื้น 3
230 1561-2556 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป 3
231 1641-2552 เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
232 1693-2547 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
233 1773-2548 เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
234 1878-2550 เครื่องจ่ายเชิงพาณิชย์และเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
235 1956-2553 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 3
236 1985-2549 เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
237 2062-2558 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 3
238 2134-2553 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน 3
239 2186-2547 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน 3
240 2214-2548 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
241 2336-2552 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรกลไฟฟ้าสำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.5 ชั้น 1 และ ชั้น 2) 3
242 2426-2552 เตาเผาไฟฟ้า : แบบความต้านทาน 3
243 2543-2555 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานใช้งาน (ชั้น 1 และชั้น 2) 3
244 2544-2555 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานใช้งาน (ชั้น 0.2S และชั้น 0.5S) 3
245 6-2524 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด สำหรับรถยนต์ 4
246 10-2529 ฟิวส์ก้ามปู 4
247 4 เล่ม 1-2529 หลอดไฟฟ้า 4
248 11-2553 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ 4
249 23-2558 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 4
250 64-2517 ตัวนำไฟฟ้าทองแดงรีดแข็งสำหรับสายส่งกำลังเหนือดิน 4
251 85-2548 ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน 4
252 118-2522 สายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับรถยนต์ 4
253 166-2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ 4
254 183-2547 โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 4
255 226-2552 ลวดทองแดงกลมตันเคลือบพอลิเอสเตอร์ 4
256 227-2525 ลูกถ้วยล้อ : ปอร์ซเลน 4
257 236-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ 4
258 279-2525 ลูกถ้วยก้านตรง : ปอร์ซเลน 4
259 280-2529 ลูกถ้วยยึดโยง : ปอร์ซเลน 4
260 293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ 4
261 344-2549 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ 4
262 354-2528 ลูกถ้วยแขวน : ปอร์ซเลน 4
263 355-2526 ก้านเหล็กสำหรับลูกถ้วยก้านตรง 4
264 384-2543 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 4
265 408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง 4
266 448-2525 สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม 4
267 454-2526 หม้อแปลงไฟฟ้านิรภัย 4
268 507-2527 ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวยึดฟิวส์ 4
269 673 เล่ม 1-2553 บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 4
270 673 เล่ม 2-2553 บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ 4
271 718-2530 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดใช้ประจำที่ 4
272 819-2531 ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว 4
273 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป 4
274 838-2531 สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม 4
275 867-2550 มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ 4
276 885-2551 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย 4
277 902 ล2(1)-2557 ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป 4
278 902 ล2(2)-2557 ดวงโคมไฟฟ้าฝัง 4
279 902 ล2(3)-2557 ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน 4
280 902 ล2(4)-2557 ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป 4
281 902 ล2(5)-2557 ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง 4
282 909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน 4
283 956-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัย 4
284 1077-2535 ลูกถ้วยแท่ง : พอร์ซเลน 4
285 1102-2538 โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ 4
286 1251-2537 ลูกถ้วยแท่งก้านตรง : พอร์ซเลน 4
287 1291-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง 4
288 1388-2539 ทองแดงและทองแดงเจือแผ่นและแผ่นแถบ 4
289 1436-2540 ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ 4
290 1506-2541 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 4
291 1843-2553 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน ชนิดผลึกซิลิคอน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ 4
292 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 4
293 2143-2546 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 30 กิโลโวลต์ 4
294 2144-2546 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดมากกว่า 30 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 150 กิโลโวลต์ 4
295 2165-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง  4
296 2166-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้  4
297 2202-2547 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์ 4
298 2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย 4
299 2219-2548 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่าง และทางไฟฟ้า 4
300 2234-2557 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 4
301 2235-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 4
302 2337-2557 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 4
303 2341-2555 สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลโวลต์ และ 35 กิโลโวลต์ 4
304 2366-2551 กับดักเสิร์จ เล่มที่ 4 : กับดักเสิร์จออกไซด์โลหะไม่มีช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 4
305 2425-2552 เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 4
306 2432-2555 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง 4
307 2434-2552 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ 4
308 2762-2559 ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลนชนิดเคลือบเซรามิกพร้อมพอลิเมอร์ยึดสายไฟฟ้า 4
309 2580 เล่ม 2-2555 คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบ 4
310 27-2543 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  5
311 49-2556 ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 5
312 93-2532 แหนบแผ่นสำหรับรถยนต์และรถพ่วง 5
313 97-2557 ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 5
314 258-2521 แหวนรองแบบเรียบ 5
315 306-2541 วงล้อรถจักรยานยนต์ 5
316 324-2522 ซี่ล้อรถจักรยานยนต์ 5
317 340-2528 ท่อไอเสียรถยนต์ 5
318 341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 5
319 351-2527 โซ่รถจักรยาน 5
320 370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 5
321 388-2534 หม้อน้ารถยนต์ 5
322 418-2525 โซ่ส่งกำลัง 5
323 571-2528 ยางนอกรถจักรยาน 5
324 597-2528 ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม 5
325 651-2535 ยางในรถยนต์ 5
326 652-2532 ยางในรถจักรยาน 5
327 683-2530 ยางในรถจักรยานยนต์ 5
328 721-2551 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ 5
329 732-2531 ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กหล่อด้วยอาร์ก 5
330 787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ 5
331 788-2531 ไส้หม้อกรองอากาศที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 5
332 805-2540 เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันต่ำ 5
333 806-2531 เครื่องวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ :
เครื่องส่ง
5
334 814-2531 ตัวถังเปลือยของรถยนต์นั่ง 5
335 823-2531 กงห้ามล้อสำหรับรถยนต์ 5
336 830-2531 ถังน้ามันรถยนต์นั่ง 5
337 872-2532 หม้อกรองน้ำมันเครื่องชนิดถอดเปลี่ยนทั้งชุดสำหรับรถยนต์ 5
338 875-2540 เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันสูง 5
339 915-2559 ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 5
340 975-2538 กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป 5
341 1000-2533 จานไถสำหรับงานกสิกรรม 5
342 1019-2533 สปริงขดสำหรับรับน้ำหนักรถยนต์ 5
343 1021-2534 มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด 5
344 1186-2536 ปากใบมีดสำหรับรถแทรกเตอร์ติดชุดดันดิน รถเกลี่ยดิน และรถแทรกเตอร์ปาดและอุ้มดิน 5
345 1250-2542 สายคันเร่งรถยนต์ 5
346 1252-2537 เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบ 5
347 1271-2538 มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดลูกสูบ 5
348 1283-2538 เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงตามแนวระดับสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร 5
349 1315-2538 รถใช้ในงานเกษตรกรรม : รถขนส่งเกษตร 5
350 1350-2539 รถแทรกเตอร์เดินตาม 5
351 1351-2539 บริภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : เครื่องฉีดพ่นแบบสูบโยกสะพายหลัง 5
352 1385-2539 เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก 5
353 1397-2540 ไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์เดินตาม 5
354 1408-2540 กังหันระบายอากาศหลังคา 5
355 1418-2540 เครื่องเกี่ยวข้าววางราย 5
356 1419-2540 เครื่องกรองน้ำชนิดใช้ถ่านกัมมันต์เม็ดและเรซินแลกเปลี่ยนแคตไอออน 5
357 1420-2551 ไส้กรองความขุ่นสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม 5
358 1429-2540 รถแทรกเตอร์เล็กสี่ล้อ 5
359 1467-2550 จุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิกและจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ 5
360 1471-2550 อุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์ 5
361 1480-2540 เครื่องปลูกอ้อย 5
362 2311-2549 ถังบรรจุก๊าซ-ถังทนความดันสูงสำหรับบรรจุก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะรถยนต์ 5
363 2312-2549 เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 5
364 2315-2551 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4 5
365 2320-2552 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 5
366 2330-2550 กระจกมองหลังสำหรับรถจักรยานยนต์ 5
367 2335-2558 รถยนต์นั่งที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถไฮบริด และยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ขับเคลื่อนไฟฟ้า : สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซค์ ความสิ้นเปลือง เชื้อเพลิง-พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า 5
368 2350-2551 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์  ระดับที่ 6 5
369 2392-2551 เครื่องกรองน้ำดื่ม 5
370 2441-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต   5
371 2540-2554 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8 5
372 2550-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย :  สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 5
373 2555-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย :  สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 5
374 2602-2556 กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์ 5
375 2707-2558 ถังก๊าซ-ถังอลูมิเนียมเจือมีรอบเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก-การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ 5
376 2718-2558 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง 5
377 2719-2558 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง 5
378 2720-2558 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด 5
379 3-2526 น้ำปลาพื้นเมือง 6
380 8-2549 น้ำซอสปรุงรส 6
381 19-2536 น้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด  6
382 22-2539 ผ้าขนหนู 6
383 29-2545 สบู่ถูตัว 6
384 30-2555 ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ 6
385 41-2554 กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม 6
386 44-2516 น้ำมันรำสำหรับบริโภค 6
387 47-2533 น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค 6
388 51-2530 สับปะรดกระป๋อง 6
389 53-2548 ไม้ขีดไฟ 6
390 56-2552 น้ำตาลทราย 6
391 75-2548 ปุ๋ย 6
392 78-2549 ผงซักฟอก 6
393 84-2552 ชอล์กสำหรับกระดานดำ 6
394 111-2538 ผ้าถักวงกลม 6
395 124-2518 สายพานแบนส่งกำลัง 6
396 131-2523 รองเท้าแตะฟองน้ำ 6
397 147-2530 สายพานลำเลียง 6
398 150-2549 โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม  6
399 156-2518 พิวเตอร์ 6
400 165-2554 สารส้ม 6
401 173-2529 ยางฟองน้ำลาเทกซ์ 6
402 175-2529 ไนโตรเจน 6
403 176-2533 น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค  6
404 182-2545 สำลีที่ใช้ในการแพทย์ 6
405 207-2530 คลอรีนเหลว 6
406 216-2524 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ 6
407 217-2556 กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรม  6
408 225-2542 ไฮโปคลอไรต์ 6
409 237-2552 แหวนยางสำหรับท่อน้ำ 6
410 251-2554 ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผล และผ้าซับ  6
411 257-2549 น้ำบริโภค 6
412 272-2549 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป 6
413 274-2521 แป้งมันสำปะหลัง 6
414 283-2534 กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์  6
415 287-2533 กระดาษพิมพ์และเขียน  6
416 288-2535 น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค  6
417 321-2530 กระดาษทำลูกฟูก 6
418 327-2553 สีเคลือบเงาแอลคีด 6
419 328-2551 สีอะลูมิเนียมรองพื้นสำหรับงานไม้ 6
420 329-2542 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก 6
421 337-2545 กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 6
422 357-2551 สีรองพื้นสำหรับงานไม้ 6
423 368-2554 หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม 6
424 369-2557 หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 6
425 371-2530 แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน 6
426 386-2531 เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์ 6
427 402-2532 แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมยาง 6
428 415-2551 สีจราจร 6
429 435-2548 ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว 6
430 468-2550 ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช 6
431 474-2542 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม 6
432 479-2541 วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน 6
433 496-2553 ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ 6
434 520-2553 ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส 6
435 523-2554 รองเท้าหนังนิรภัย 6
436 531-2558 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ  6
437 538-2548 ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว 6
438 539-2546 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์ 6
439 540-2555 ออกซิเจนทางการแพทย์ 6
440 541-2545 ออกซิเจนอุตสาหกรรม 6
441 542-2549 วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง 6
442 543-2550 ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง 6
443 561-2549 สีแล็กเกอร์ไนโตรเซลลูโลส 6
444 562-2549 แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส 6
445 564-2546 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน 6
446 591-2554 น้ำมันเบรกยานยนต์ 6
447 605-2552 ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง 6
448 608-2559 สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า 6
449 609-2559 สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีพื้นรองทับหน้า 6
450 610-2552 น้ำยาลอกสี 6
451 612-2549 แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว 6
452 618-2556 สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : แอลคีดเรซิน 6
453 625-2559 ถุงยางอนามัยชายจากน้ำยางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ 6
454 633-2531 ลูกยางสีข้าว 6
455 640 เล่ม 1-2553 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม 6
456 640 เล่ม 2-2553 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม 6
457 640 เล่ม 3-2553 เอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง 6
458 653-2554 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์นม 6
459 655 เล่ม 1-2553 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทแลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน 6
460 655 เล่ม 2-2554 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 2 พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต 6
461 681-2530 หนังเทียมโพลิไวนิลคลอไรด์ 6
462 685 เล่ม 1-2540 ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป 6
463 691-2547 สีอีพอกซีสำหรับงานทั่วไป 6
464 697-2530 ยางหุ้มขอบกระจกรถยนต์ 6
465 716-2532 ลวดเย็บกระดาษ 6
466 727-2551 สีโคลทาร์อีพ็อกซี 6
467 729-2553 กระสอบพลาสติก 6
468 739-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ 6
469 740-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ 6
470 755-2531 น้ำตาลทรายป่น 6
471 758-2551 กระดาษหนังสือพิมพ์ 6
472 760-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต 6
473 769-2533 ผ้ามุ้ง 6
474 776-2552 หลอดพลาสติกสำหรับอาหาร 6
475 777-2552 กระบอกฉีดยาผ่านใต้ผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว  6
476 816-2556 พอลิเอทิลีนเรซิน 6
477 821-2554 ปากกาสีน้ำ 6
478 834-2556 สีโป๊ยานยนต์ : พอลิเอสเทอร์ 6
479 848-2532 แฮม 6
480 851-2542 แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง 6
481 865-2544 คัตแบกแอสฟัลต์ 6
482 879-2553 ไฟแช๊กก๊าซ 6
483 895-2532 ท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ 6
484 910-2532 ท่อโพลิบิวทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม 6
485 947-2559 ยางปูพื้นรถยนต์  6
486 950-2547 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง 6
487 962-2552 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 6
488 967-2533 กระเทียมผง 6
489 969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนม 6
490 980-2552 น้ำยางข้นธรรมชาติ 6
491 998-2553 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำบริโภค 6
492 1024-2534 อาร์กอน 6
493 1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น 6
494 1027-2553 ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร 6
495 1028-2534 แป้งผสมสำหรับประกอบอาหารทอด 6
496 1032-2534 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง 6
497 1040-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ 6
498 1048-2551 สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค 6
499 1062-2558 อุปกรณ์สำหรับงานเชื่อมด้วยแก๊ส-ท่อยาง งานเชื่อม งานตัด และงานประกอบ 6
500 1097-2556 สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยมุงหลังคา 6
501 1115-2535 แฟ้มกระดาษ 6
502 1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน 6
503 1131-2535 ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน 6
504 1136-2536 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร 6
505 1141-2536 ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องดื่ม 6
506 1147-2549 ดินสอสี 6
507 1149-2548 สีเทียน 6
508 1177-2556 น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น 6
509 1181-2536 ขวดนมพลาสติก 6
510 1239-2537 แผ่นพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต 6
511 1245-2553 สารอัดแบบเมลามีนฟอร์แมลดีไฮด์ 6
512 1342-2539 น้ำตาลทรายแดง 6
513 1379-2551 ถังเก็บน้ำพลาสติก 6
514 1394-2548 สายดูดเสมหะ 6
515 1404-2540 ที่นอนฟองน้ำโพลิยูรีเทน 6
516 1410-2540 ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานระบายสิ่งปฏิกูลน้ำเสียและอากาศ 6
517 1425-2540 ที่นอนยางฟองน้ำลาเทกซ์ 6
518 1483-2549 ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานประปา 6
519 1484-2540 ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานระบายน้ำเสีย 6
520 1485-2540 ท่อไฟเบอร์กลาสส์ไม่รับความดันสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานระบายน้ำเสีย 6
521 1513-2554 สีย้อมไม้ผสมน้ำมัน 6
522 1521-2541 กาวสำหรับกระดาษ 6
523 1568-2541 บานประตูโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว 6
524 1677-2541 แท่นประทับตรา 6
525 1678-2541 หมึกประทับตรา 6
526 1745-2547 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 6
527 1746-2545 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ 6
528 2083-2544 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทสารลดแรงตึงผิว 6
529 2084-2552 กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว 6
530 2117-2545 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัว 6
531 2118-2545 ที่รองนั่งและฝาพลาสติกสำหรับโถส้วม 6
532 2136-2545 แอนทราไซต์สำหรับกรองน้ำ 6
533 2137-2559 เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป  6
534 2138-2559 เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน 6
535 2141-2546 อ่างอาบน้ำอะคริลิกเสริมใยแก้ว 6
536 2150-2546 พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว 6
537 2157-2547 มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับงานทาง 6
538 2201-2547 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเหลวสำหรับเครื่องใช้เด็กอ่อน 6
539 2208-2547 น้ำแร่ธรรมชาติ 6
540 2224-2548 ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน 6
541 2231-2550 ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย 6
542 2241-2548 สีเคลือบเงาอะคริลิกเรซิน 6
543 2261-2549 เสื้อชั้นในชาย 6
544 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ 6
545 2344-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ 6
546 2345-2550 ธูป 6
547 2346-2550 เสื้อผ้าสำเร็จรูป : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย 6
548 2369-2551 กรดไนทริกสำหรับอุตสาหกรรม 6
549 2387-2553 สีรองพื้นกันสนิม 6
550 2391-2551 สารละลายเฟร์ริกคลอไรด์ 6
551 2440-2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม:ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน 6
552 2477-2552 ถุงฝายยาง 6
553 2479-2552 ยางกันเรือกระแทกรูปท่อทรงกระบอกและรูปตัววี 6
554 2481-2552 เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า 6
555 2514-2553 สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ 6
556 2529-2555 สีจราจรชนิดน้ำ 6
557 2532-2556 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด 6
558 2584-2556 แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ 6
559 2610-2556 ยูนิตทำฟัน 6
560 2611-2556 วัสดุโคลด์พลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง 6
561 2625-2557 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย 6
562 2662-2557 สีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน : สีพื้นรองทับหน้า 6
563 2663-2557 สีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน : สีทับหน้า 6
564 2664-2557 สารเคลือบเงาพอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนสำหรับยานยนต์ 6
565 2666-2558 ยางถอนขนไก่ 6
566 2667-2558 แผ่นยางรองรางรถไฟ 6
567 2682-2558 เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์ 6
568 2683-2558 พื้นสังเคราะห์ 6
569 2731-2559 แอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 6
570 2741-2559 ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน 6
571 2747-2559 ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน 6
572 2751 เล่ม 1-2559 อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 1 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิด 4 ขา 6